NONSTOP: 776 145 945

Jaké služby vám můžeme poskytnout:


» převoz zemřelého po celé ČR i zahraničí
» obléknutí a úprava zemřelého je naší morální povinností a somozřejmostí
» smuteční obřad "Na Hvězdičce" nebo kterékoli jiné smuteční síňi po celé ČR

» smuteční obřad v kostele či kapli nebo domě smutku kdekoliv po ČR

» vlastního smutečního řečníka, který je vždy k dispozici (tato služba je zdarma v rámci smutečního obřadu)
» kremace bez smutečního obřadu
» podívat se na zemřelého v otevřené rakvi vám bude umožněno i v případě že nebudete chtít smuteční obřad
» sjednání u vás doma (nemusíte nikam chodit, vše sjednáme u vás doma)
» okamžité zhotovení smutečního oznámení (parte) zdarma

» nabídka barevných parte (výběr z několika motivů)
» smuteční obálky (výběr z několika motivů )

» v případě Vašeho zájmu zajistíme oznámení o úmrtí otištěním v týdeníku Periskop

» zajistíme smuteční hudbu na pohřeb i dechovou hudbu do průvodu na hřbitov
» kopání hrobu nebo otevření hrobky a to včetně smuteční výzdoby a černého nebo bílého sukna

» velký výběr uren a to včetně ekologické urny se sazenicí stromu viz. Urny Bios

» památeční sklo s popelem zemřelého viz. Památeční sklo
» potvrzení o sjednání nebo účasti na pohřbu pro zaměstnavatele
» kvalitní smuteční vazba s moderní technologií potisku smutečních stuh a velkým výběrem květin
» vyřízení všech náležitostí na úřadech ( úmrtní list, odhlášení zdr. pojišťovny, důchodu atd. )