NONSTOP: 776 145 945

Jak postupovat

 

Při úmrtí doma

Je vždy nutné zavolat lékaře, který vystaví potřebnou dokumentaci. Současně nám zavolejte kvůli zajištění odvozu zesnulého na naše telefonní číslo: +420 776 145 945, kde je nepřetržitá služba. Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně na místě.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Při návštěvě sanatoria, domova důchodců, LDN nebo nemocničního oddělení, kde k úmrtí došlo, dostanete jeden tiskopis ohledacího listu (nejedná se o úmrtní list). Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně v naší kanceláři. V některý zařízeních Vám může být tvrzeno, že zesnulého si již odvezla pohřební služba nebo Vám nějaká pohřební služba bude vnucována, toto jednání je protizákonné, a v případě odvozu zesnulého dokonce lživé neboť pohřební služba nemůže z těchto zařízení odvézt zesnulého bez Vašeho vědomí a souhlasu. Pohřební službu si můžete vybrat dle vlastního uvážení !!! Ke sjednání pohřbu budete potřebovat oblečení pro zesnulého/ou, a osobní doklady (pokud je máte k dispozici).

Pokud se obrátíte přímo na nás, ušetříme Váš čas i peníze.

Další důležité informace

Vypravíme smuteční rozloučení v obřadní síni Na Hvězdičce, kapli sv. Kříže na Příbramském hřbitově, kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami, kostele sv. Vojtěcha na Březových Horáchkostele sboru mistra Jakoubka ze Stříbra nebo na Svaté hoře. Samozřejmě smuteční rozloučení vypravíme i v jiných obřadních síních či kostelích ať už jde o blízké okolí nebo vzdálené oblasti z po celé ČR. Zajistíme Vámi zvolený termín, hudbu živou či reprodukovanou, květinovou vazbu, řečníka (řečníka máme svého takže je vždy k dispozici a pro naše zákazníky zdarma) nebo kněze, vykopání hrobu, popř. autobusovou dopravu, fotografa, ihned vyhotovíme parte. Zajistíme vystavení úmrtního listu na matrice, odeslání podkladů k zahájení dědického řízení, odhlášení důchodu, odhlášení zdravotního pojištěnce. Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, obdržíte jej u nás. Pozůstalost (dědické řízení) následně vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP. Pokud byl zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravním inspektorátu a pas na oddělení pasů. Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.Věříme, že těchto několik stručných řádků Vám pomůže zorientovat se v nelehké situaci.V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů jsme Vám k dispozici na našem stálém pohotovostním tel. čísle, kde Vám také poskytneme veškeré další informace. Ochotně Vám rovněž pomůžeme při Vaší osobní návštěvě v našich kancelářích.

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době, nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma.


Pokud zesnulého odvezla jiná, než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb. Kvalita nabízených služeb a cenové relace se většinou značně liší. Vždy se dopředu informujte o cenách a všech dostupných službách.

Veškeré informace Vám rádi podáme na naší non-stop lince +420 776 145 945, 311 214 779