NONSTOP: 776 145 945

Rozloučit se s naší blízkou osobou je těžké. Bolí to a pláči se mnohdy neubráníme. Není ani důvod. Slzy sice nejsou žádným předepsaným pravidlem, ale k rozloučení patří. Ovšem přes stesk a pláč je nutné zařídit ohledně pohřbu mnoho věcí. A proto dovolte, abychom Vám v této těžké životní chvíli nabídli naše komplexní služby.

Jsme původní Příbramská rodinná firma, s více než patnáctiletou praxí v oboru a členstvím ve Sdružení pohřebnictví ČR. Na prvním místě je pro nás spokojenost našich zákazníků a proto klademe důraz na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Nedokážeme zmírnit Vaši bolest ze ztráty blízkého člověka, ale ulehčíme Vám od těch nejtěžších starostí počínaje vyřízením všech formalit až po poslední rozloučení. V rámci naší široké nabídky Vám zajistíme vše potřebné včetně umístění parte na všech vývěsních místech v Příbrami, vyřízení úmrtního listu na matrice a jiné úřední náležitosti tak, abyste se nemuseli zabývat dalšími zatěžujícími úkony. Jsme připraveni splnit veškeré vaše požadavky tak, aby způsob provedení posledního rozloučení odpovídal vašim představám. Na vás bude vybrání parte s vhodným textem, výběr smutečních květin, věnců a obřadní rakve. Samozřejmě nabízíme profesionálního smutečního řečníka, nebo zajistíme kněze, a to jak v kostele, tak i v obřadní síni.

Pohřební služby provádíme na vysoké profesionální a společenské úrovni. Vždy se s úctou a důstojně postaráme o zesnulého a připravíme ho na poslední rozloučení.

 

***

 

Vypravením důstojného pohřbu pro mnohé z Vás však starosti s posledními věcmi člověka nekončí. Někteří budete řešit otázky spojené s kamenickými pracemi (připsání jména na hrob, úprava hrobového místa či zhotovení hrobu nového). I s těmito záležitostmi je naše firma připravena Vám pomoci.