POHŘEBNÍ SLUŽBA - KAMENICTVÍ

Jsme původní Příbramská rodinná firma, s více než desetiletou praxí v oboru a členstvím ve Sdružení pohřebnictví ČR . Na prvním místě je pro nás spokojenost našich zákazníků a proto klademe důraz na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Dovolte prosím, abychom Vám v této těžké životní chvíli nabídli komplexní služby související s posledním rozloučením. Nedokážeme zmírnit Vaši bolest ze ztráty blízkého člověka, ale ulehčíme Vám od těch nejtěžších starostí počínaje vyřízením všech formalit až po poslední rozloučení. V rámci naší široké nabídky služeb Vám zajistíme vše potřebné včetně umístění parte na všech vývěsních místech v Příbrami, vyřízení úmrtního listu na matrice a další úřední náležitosti tak, aby jste se nemuseli zabývat dalšími zatěžujícími úkony. Jsme připraveni splnit veškeré vaše požadavky tak, aby způsob provedení posledního rozloučení odpovídal Vašim osobním představám a to včetně našeho vlastního řečníka zdarma. Pohřební služby provádíme na vysoké profesionální a společenské úrovni, vždy s úctou a důstojně. Za vysokou kvalitu našich služeb ručíme osobní přítomností majitele pohřební služby, u každého zesnulého ať se jedná o kompletní smuteční obřad nebo rozloučení bez obřadu.

Avšak vypravením důstojného pohřbu pro mnohé z Vás starosti s posledními věcmi člověka nekončí. Někteří budete řešit otázky spojené s kamenickými pracemi (připsání jména na hrob, úprava hrobového místa či zhotovení hrobu nového). I se všemi těmito záležitostmi jsme připraveni Vám pomoci. Zvláště pak těm z Vás, kteří jste u naší firmy sjednali pohřeb, nabízíme na tyto práce výrazné slevy.

 

Jak postupovat


Při úmrtí doma

Je vždy nutné zavolat lékaře, který vystaví potřebnou dokumentaci. Současně nám zavolejte kvůli zajištění odvozu zesnulého na naše telefonní číslo: +420 776 145 945, kde je nepřetržitá služba. Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně na místě.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Při návštěvě sanatoria, domova důchodců, LDN nebo nemocničního oddělení, kde k úmrtí došlo, dostanete jeden tiskopis ohledacího listu (nejedná se o úmrtní list). Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně v naší kanceláři. V některý zařízeních Vám může být tvrzeno, že zesnulého si již odvezla pohřební služba nebo Vám nějaká pohřební služba bude vnucována, toto jednání je protizákonné, a v případě odvozu zesnulého dokonce lživé neboť pohřební služba nemůže z těchto zařízení odvézt zesnulého bez Vašeho vědomí a souhlasu. Pohřební službu si můžete vybrat dle vlastního uvážení !!! Ke sjednání pohřbu budete potřebovat oblečení pro zesnulého/ou, a osobní doklady (pokud je máte k dispozici).

Pokud se obrátíte přímo na nás, ušetříme Váš čas i peníze.

Další důležité informace

Vypravíme smuteční rozloučení v obřadní síni Na Hvězdičce, kapli sv. Kříže na Příbramském hřbitově, kostele sv. Jakuba v Příbrami, na Svaté Hoře ale i v jiných obřadních síních či kostelích. Zajistíme Vámi zvolený termín, hudbu živou či reprodukovanou, květinovou vazbu, řečníka (řečníka máme svého takže je vždy k dispozici a pro naše zákazníky zdarma) nebo kněze, vykopání hrobu, popř. autobusovou dopravu, fotografa, ihned vyhotovíme parte. Zajistíme vystavení úmrtního listu na matrice, odeslání podkladů k zahájení dědického řízení, odhlášení důchodu, odhlášení zdravotního pojištěnce. Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, obdržíte jej u nás. Pozůstalost (dědické řízení) následně vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP. Pokud byl zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravním inspektorátu a pas na oddělení pasů. Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.Věříme, že těchto několik stručných řádků Vám pomůže zorientovat se v nelehké situaci.V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů jsme Vám k dispozici na našem stálém pohotovostním tel. čísle, kde Vám také poskytneme veškeré další informace. Ochotně Vám rovněž pomůžeme při Vaší osobní návštěvě v našich kancelářích.

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době, nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma.


Pokud zesnulého odvezla jiná, než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb. Kvalita nabízených služeb a cenové relace se většinou značně liší. Vždy se dopředu informujte o cenách a všech dostupných službách.

Veškeré informace Vám rádi podáme na naší non-stop lince +420 776 145 945, 311 214 779


 

Jaké služby vám můžeme poskytnout:


» převoz zemřelého po celé ČR i zahraničí
» obléknutí a úprava zemřelého je naší morální povinností a somozřejmostí
» smuteční obřad "Na Hvězdičce" nebo kterékoli jiné smuteční síňi po celé ČR

» smuteční obřad v kostele či kapli nebo domě smutku kdekoliv po ČR

» vlastního smutečního řečníka, který je vždy k dispozici (tato služba je zdarma v rámci smutečního obřadu)
» kremace bez smutečního obřadu
» podívat se na zemřelého v otevřené rakvi vám bude umožněno i v případě že nebudete chtít smuteční obřad
» sjednání u vás doma (nemusíte nikam chodit, vše sjednáme u vás doma)
» okamžité zhotovení smutečního oznámení (parte) zdarma

» nabídka barevných parte (výběr z několika motivů)
» smuteční obálky (výběr z několika motivů )

» v případě Vašeho zájmu zajistíme oznámení o úmrtí otištěním v týdeníku Periskop

» zajistíme smuteční hudbu na pohřeb i dechovou hudbu do průvodu na hřbitov
» kopání hrobu nebo otevření hrobky a to včetně smuteční výzdoby a černého nebo bílého sukna

» velký výběr uren a to včetně ekologické urny se sazenicí stromu viz. Urny Bios

» památeční sklo s popelem zemřelého viz. Památeční sklo
» potvrzení o sjednání nebo účasti na pohřbu pro zaměstnavatele
» kvalitní smuteční vazba s moderní technologií potisku smutečních stuh a velkým výběrem květin
» vyřízení všech náležitostí na úřadech ( úmrtní list, odhlášení zdr. pojišťovny, důchodu atd. )

 

Katalog rakví

rakev-23
rakev-4
rakev-24
rakev-29
rakev-1
rakev-8
rakev-36
rakev-44
rakev-40
rakev-25
rakev-37
rakev-14
rakev-5
rakev-21
rakev-33
rakev-32
rakev-20
rakev-30
rakev-17
rakev-3
rakev-27
rakev-28
rakev-43
rakev-9
rakev-13
rakev-35
rakev-6
rakev-18
rakev-16
rakev-15
rakev-34
rakev-26
rakev-19
rakev-31
rakev-11
rakev-10
rakev-22
rakev-2
rakev-39
rakev-38
rakev-7
rakev-12
rakev-42
rakev-41

Kamenictví

Nové pomníky

Nabízíme pomníky z přírodního i umělého kamene, především žula, mramor nebo teracco jsou materiály pro hřbitovní architekturu, která má připomínat naše zesnulé příbuzné nebo blízké. Návrh každého pomníku či náhrobku je individuální. Kromě kompletní výroby a montáže pomníků dodáváme také jednotlivé pomníkové díly – krycí desky, rámy, sokly, nápisové desky, lampy,vázy a další doplňky.

Oprava hrobů a hrobek

Nabízíme také opravy stávajících hrobů, hrobek a pomníků. Opravujeme především náhrobky propadlé, kácející se, uvolněné ale i poškozené krycí desky. Podle rozsahu poškození hrob demontujeme celý – nápisovou desku, krycí desku, sokl a rámy, nebo jeho části a po zhotovení patřičných úprav jako je nový základ nebo jeho částečná úprava, hrob postavíme znovu a rámy k sobě upevníme tzv.kotvou (zvláště pro toto použití vyrobené kovové hmoždinky a vinkl) Pokud jsou některé díly hrobu nevratně poškozeny dodáme nové případně navrhneme individuální řešení. V případě teracových dílů nabízíme též vyčištění nebo přebroušení a impregnaci.

 

Nápisy a přípisy na pomníky

Provádíme sekání i pískování. Vysekané nebo vypískované písmo zlatíme, stříbříme a barvíme dle vašeho přání nebo může zůstat bez dalších úprav. Zhotovíme veškeré nápisy na pomníky, urny a pamětní desky. Přípisy na již stávající desky, včetně desek skleněných. Dále nabízíme zhotovení ornamentů, růží, kříže, ale i rodové erby a jiné.

 

 

Doplňky

doplnky-15
doplnky-9
doplnky-14
doplnky-5
doplnky-16
doplnky-7
doplnky-2
doplnky-12
doplnky-3
doplnky-4
doplnky-20
doplnky-18
doplnky-17
doplnky-13
doplnky-6
doplnky-8
doplnky-10
doplnky-19
doplnky-11
doplnky-1

 

Naše práce

Hroby a hrobky

Hrob1
Hrob2
Hrob4
Hrob3
Hrob7
Hrob10
Hrob6
Hrob11
Hrob5
Hrob8
Hrob9

Urnové hroby

urnovyhrob30
urnovyhrob09
urnovyhrob23
urnovyhrob26
urnovyhrob34
urnovyhrob13
urnovyhrob04
urnovyhrob20
urnovyhrob32
urnovyhrob25
urnovyhrob01
urnovyhrob15
urnovyhrob08
urnovyhrob33
urnovyhrob16
urnovyhrob07
urnovyhrob06
urnovyhrob29
urnovyhrob22
urnovy-hrob
urnovyhrob21
urnovyhrob27
urnovyhrob05
urnovyhrob28
urnovyhrob24
urnovyhrob19
urnovyhrob11
urnovyhrob31
urnovyhrob03
urnovyhrob17
urnovyhrob12
urnovyhrob14
urnovyhrob10
urnovyhrob02
urnovyhrob18

Smuteční vazba

Smuteční kytice

kytice08
kytice12
kytice07
kytice03
kytice05
kytice01
kytice11
kytice10
kytice13
kytice06
kytice02
kytice09
kytice04

 

Smuteční věnce

venec14
venec18
venec06
venec11
venec09
venec08
venec17
venec20
venec10
venec04
venec03
venec01
venec19
venec05
venec16
venec02
venec12
venec13
venec07
venec15

 

Zápůjční vazba

zv06
zv08
zv10
zv11
zv13
zv02
zv12
zv09
zv05
zv01
zv07
zv04
zv03

Kontakt.

Pohotovostní služba non-stop 

776 145 945Naše kanceláře:

Náměstí 17. listopadu 303 ( vedle pošty )
261 01 Příbram VII

tel.: 311 214 779

Po - Pá: 9:00 - 16:00 hod
Po telefonické domluvě kdykoliv včetně víkendů a svátků.

Kancelar mapka


Příbramský hřbitov
vchod z parkoviště proti nemocnici
261 01 Příbram I - 112

Po - Pá: 9:00 - 11:30    12:30 - 15:00 hod

Po telefonické domluvě kdykoliv včetně víkendů a svátků.

 

Kancelar mapka


 

Ostatní kontakty:

Jan Bouší - 775 921 630   janbousi@email.cz

Marcel Ponížil - 720 352 511    marcelponizil@email.cz

e-mail: bousiaponizil@email.cz

 

IČ:67917011, DIČ:CZ7611221156

facebook